KONFLIKT W FIRMIE

  • analiza i diagnoza konfliktów w firmie (instytucje publiczne, korporacje, mali i średni przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje)
  • analiza firmy pod kątem zgodności  (compliance)
  • plan naprawczy
  • wsparcie podczas wdrażania
  • szkolenia, warsztaty

Comments