MEDIACJE GOSPODARCZE


Mediatorem jestem od 2007 roku.
Organizacyjnie związana jestem z Polskim Centrum Mediacji oraz z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.
Specjalizuje się w mediacjach cywilnych,  w szczególności w mediacjach gospodarczych.


                                      http://www.mediator.org.pl 
                                      http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
                                     http://www.poznan.so.gov.pl/strony/1/pl/214.php